Cho hình trụ (T) có bán kính và chiều cao thay đổi; (T) có hai đường tròn đáy(O) và (O’) sao cho có một hình vuông ABCD nội tiếp trong hình trụ (T) (trong đóA, B thuộc đường tròn (O) và C, D thuộc đường tròn (O’)). Biết hình vuông ABCD có diện tích img1. Thể tích lớn nhất img2 của hình trụ (T) là?

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1 Kẻ img2 và cắt (O) tại M, nối MC. Khi đó: img3  Hình vuông ABCD có: img4  Gọi chiều cao hình trụ:  (T): img5  img6  Suy ra img7  Ta có: img8  img9 lớn nhất khi hàm số img10 đạt GTLN. img11  BBT  

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...