Cho hình tứ diện img1 có tất cả các cạnh bằng img2 . Gọi img3 lần lượt là trung điểm của img4 là điểm trên cạnh img5 sao cho img6 . Diện tích img7 thiết diện của tứ diện img8 bị cắt bởi img9 là        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

           Chọn D  img1img2            Trong mặt phẳng (ABD) qua P kẻ đường thẳng song song AB cắt AD tại Q ta có img3            Dễ thấy MN là đường trung bình tam giác ABC nên MN//AB//PQ,nên 4 điểm M,N,P,Q đồng phẳng và img4,thiết diện cần tim chính là hinh thang img5,do tất cả các cạnh cạnh của tứ diện bằng 6a nên img6vậyimg7  là hình thang cân,ta có img8              Kẻ đường cao QI có                  img9

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...