Cho hình vuông ABCD tâm O, cạnh a. Tích vô hướng  BO.BC  bằng

A.

a2

B.

-a2

C.

3a22

D.

a22

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có: BO = a22; BC = a; OBC^ = 450 nên:
          BO.BC =a22.a.cos450 = a22

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.