Cho hình vuông img1 có cạnh bằng img2. Người ta chia mỗi cạnh của hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông img3(Hình vẽ). img4  Từ hình vuông img5 lại tiếp tục làm như trên ta nhận được dãy các hình vuông img6,img7, img8,., img9... Gọi img10 là diện tích của hình vuông img11. Đặt img12. Biết img13, tính img14?  

A.

2.

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Cạnh của hình vuông img1 là: img2. Do đó diện tích img3img4. Cạnh của hình vuông img5 là: img6. Do đó diện tích img7. Lý luận tương tự ta có các img8,img9, img10. tạo thành một dãy cấp số nhân lùi vô hạn có img11 và công bội img12. img13img14. Với img15 ta có img16.    

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...