Cho hình vuông MNPQ có I và J lần lượt là trung điểm của PQ vàMQ. Lúc đó, QI.NJ bằng:

A.

PQ.PI

B.

PQ.PN

C.

PM.PQ

D.

-PQ22

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

PQ là hình chiếu của NJ trên QI nên:
           QI.NJ = QI.PQ = -PQ22

          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.