Cho hình chóp img1 có đáy img2 là tam giác vuông cân tại img3, mặt bên img4 là tam giác đều cạnh img5 và mặt phẳng img6 vuông góc với mặt đáy. Tính theo img7 khoảng cách img8 giữa hai đường thẳng img9.

A.

 img1

B.

 img1

C.

img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Trước tiên, ta cần kiểm tra xem img1img2 có vuông góc với nhau không. Gọi img3 là trung điểm img4, img5 là đường cao của hình chóp img6. Ta nhận thấy img7img8, và do img9 là tam giác vuông cân tại img10 nên: img11. Suy ra: img12 nên img13. BC cắt img14 tại img15, kẻ img16img17. Suy ra img18 là đoạn vuông góc chung của SA và BC nên img19. Ta có: img20 Vậyimg21.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.