Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình vuông cạnh img3. Cạnh bên img4 vuông góc với đáy img5. Góc giữa img6 và mặt đáy bằng img7. Gọi img8 là trung điểm img9. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng img10 và img11.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: img1Giải : img2 img3 là hình chiếu của img4 trên img5 img6, img7 vuông cân tại img8 img9 Dựng img10, Dựng img11 cắt img12 tại img13 và cắt Cx tại img14. suy ra img15. Trong img16 dựnimg17 img18, img19 img20 .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.