Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình vuông cạnh img3. Cạnh bên img4 vuông góc với đáy img5. Góc giữa img6 và mặt đáy bằng img7. Gọi img8 là trung điểm img9. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng img10 và img11.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1 img2 là hình chiếu của img3 trên  img4 img5, img6 vuông cân tại img7 img8  Dựng img9, Dựng img10 cắt img11 tại img12 và cắt Cx  tại img13. suy ra img14. Trong img15 dựnimg16 img17, img18 img19     img20 

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.