Cho hình chóp img1 có đáy img2 là hình vuông cạnh img3. Tam giác img4 vuông tại img5 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi img6 là góc tạo bởi đường thẳng img7 và mặt phẳng img8, với img9. Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp img10.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C img1  Gọi img2 là đỉnh thứ tư của hình bình hành img3. Khi đó img4 mà img5 (vì img6, img7) nên img8 là hình chiếu vuông góc của img9 lên img10. Góc giữa img11và img12 là img13, do đó img14. Đặt img15, img16. Gọi img17 là hình chiếu của img18 lên img19, theo đề ta có img20. Do đó img21 đạt giá trị lớn nhất khi img22 lớn nhất. Vì tam giác img23 vuông tại img24nên ta có  img25img26img27img28img29. Từ đó img30 khi img31. Suy ra img32.  Chọn đáp án C.  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...