Cho hình chóp img1 có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SC vuông góc với mặt phẳng img2. Thể tích khối chóp img3bằng:        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  img1  Đáy ABC là tam giác đều cạnh a nên diện tích bằng img2  Đường cao của hình chóp là SC = aimg3 Thể tích khối chóp img4 là: img5 (đvdt)  .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...