Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O, cạnh a, img1. Hai mặt phẳng img2 và img3 cùng vuông góc với mặt đáy, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng img4 là img5. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, tính khoảng cách h từ G đến mặt phẳng img6 theo a.

A.

 img1

B.

 img1

C.

img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Hai mặt phẳng img1 và img2 cắt nhau theo giao tuyến SA và cùng vuông góc với mặt phẳng img3 nên img4. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD khi đó img5. Ta có img6 Lại có img7 Tam giác ACD đều nên img8, mà img9 Dựng img10 Do img11 nên AC là hình chiếu của SC lên mặt phẳng img12 suy ra  img13  Ta tính được img14 Tam giác SAN vuông tại A, đường cao AK nên ta có : img15  Vậy img16    

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.