Cho hình lăng trụ img1có hình chiếuimg2lên img3là trung điểm img4, img5 là hình thoi cạnh 2a, góc img6, img7tạo với đáy một góc img8. Tính thể tích hình lăng trụ img9          

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Gọi H là hình chiếu của A’ trên img1. Dễ thấy góc img2  img3 . Dễ dàng tính được diện tích đáy: img4  Suy ra: img5 .  

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.