Cho hình lăng trụ đứng img1 có đáy img2 là tam giác vuông cân tại img3, biết góc giữa img4 và đáy bằng img5. Tính thể tích V của khối lăng trụ.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Góc giữa img1 và đáy bằng img2 Vậy img3

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.