Cho hình lăng trụ đứng img1 có đáy img2 là tam giác vuông tại img3 và img4. Biết góc giữa hai đường thẳng img5 và img6 bằng img7. Thể tích khối lăng trụ img8 bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  img1  Dựng thêm điểm img2 sao cho img3 là hình vuông. Khi đó ta được hình hộp img4. Dễ thấy img5. Mặt khác tam giác img6 cân đỉnh img7 nên tam giác img8 đều cạnh img9. Chiều cao của hình lăng trụ là img10. Vậy img11.  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.