Cho hỗn hợp 2 anken qua bình đựng nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16 (g). Tổng số mol 2 anken là:

A.

0,1.

B.

0,2.

C.

0,05.

D.

0,15.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.