Cho hỗn hợp A gồm FeO, CuO, Fe2O3, Fe3O4. A tác dụng vừa đủ với 540ml dung dịch HCl 1M. Cho hỗn hợp A qua khí NH3 vừa đủ, đốt nóng thu được V(l) khí sau phản ứng (không tính hơi nước). Tính V         

A.

A: 1,792(l)

B.

B: 2,24(l)

C.

C: 2,016(l)

D.

D: 2,464(l)  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 img1

 

  Khí thoát ra là N2:

 

img2

  →V=0,09.22,4=2,026(l)  

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.