Cho hỗn hợp gồm 1,2 (mol) Mg và x (mol) Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 1 (mol) Ag+ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một dung dịch chứa ba ion kim loại. Trong các giá trị sau đây, giá trị nào của x thỏa mãn trường hợp trên?

A.

1,5.

B.

1,8.

C.

2,0.

D.

1,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1,2.

Dung dịch chứa 3 ion kim loại Ngoài Mg2+ và Zn2+ phải có Cu2+ còn dư Mg và Zn đều hết, Ag+ hết.

Số mol e do kim loại nhường < số mol e mà 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ nhận.

1,2.2 + 2x < 1.1 + 2.1 x < 1,3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...