** Khối lượng phân tử của một phân tử prôtêin hoàn chỉnh cấu trúc bậc 1 là 21780 đvC và khối lượng trung bình 1 axit amin là 110 đvC. Số axit amin của phân tử prôtêin đó là 

A.

198.

B.

199.

C.

200.

D.

197.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

198.

Số axit amin của phân tử prôtêin là:  = 198 (axit amin).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.