Cho hỗn hợp M gồm hai amin no, đơn chức bậc một X và Y. Lấy 2,28 gam hỗn hợp trên tác dụng với 300 (ml) dung dịch HCl thì thu được 4,47 gam muối. Số mol của hai amin trong hỗn hợp bằng nhau. Nồng độ mol của dung dịch HCl và tên của X, Y lần lượt là:

A.

0,2M; metylamin; etylamin.

B.

0,06M; metylamin; etylamin.

C.

0,2M; etylamin; propylamin.

D.

0,03M; etylamin; propylamin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,2M; metylamin; etylamin.

Gọi CT chung của 2 amin là: .

mHCl = mmuối − m2amin = 4,47 − 2,28 = 2,19 (g).

nHCl = = 0,06 (mol) [HCl] = = 0,2 (M).

 + HCl

        0,06              0,06                                (mol)

M2amin = 38 14 + 17 = 38   = 1,5.

Vậy n1 = 1, mà số mol 2 amin bằng nhau = 1,5 n2 = 2.

2 amin là: metylamin (CH3NH2); etylamin (C2H5NH2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.