Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là         

A.

A: MgSO4 và FeSO4

B.

B: MgSO4 và Fe2(SO4)3

C.

C: MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4

D.

D: MgSO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A Sau phản ứng còn dư Fe nên muối tạo thành trong dung dịch Y gồm MgSO4 và FeSO4 img1  img2  img3   

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.