Cho khai triển img1 Giá trị img2 bằng

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 img2 img3 Giá trị img4 ứng hệ số của số hạng chứa img5, do đó cần có img6 img7 hoặc img8 (nhận). Vậy: img9         Chú ý: Từ img10, ta lập bảng cho img11 và chú ý img12 cũng nhận được img13 nghiệm trên.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.