Cho img1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?         

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1 . Khi đó img2

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...