Cho khối cầu tâm img1 bán kính img2. Mặt phẳng img3cách img4 một khoảng img5 chia khối cầu thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó.

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Thể tích khối cầu là img1. Thể tích chỏm cầu có chiều cao img2img3. Do đó phần còn lại có thể tích img4. Vậy img5.

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...