Cho khối chóp img1 có đáy img2 là hình chữ nhật tâm img3, img4; img5 vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp img6 biết góc giữa đường thẳng img7 và img8 bằng img9.  

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:img1  img2  img3  img4  Tam giác img5 vuông tại img6 img7  img8  Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.