Cho khối chóp S.ABC có img1 và img2 Tính thể tích của khối chóp đã cho.        

 

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/48373035_453990678469407_101273061096947712_n.png?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b957a86f9c4dc31993a2508b1ec44b54&oe=5CA4A6EB 

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D          https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/48373035_453990678469407_101273061096947712_n.png?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b957a86f9c4dc31993a2508b1ec44b54&oe=5CA4A6EB Gọi là hình chiếu vuông góc của A lên mp (SBC) . Gọi I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên SB và SC. Ta có img2 Chứng minh tương tự ta được img3  img4 (cạnh huyền – góc nhọn) img5  Khi đó img6 (cạnh huyền – cạnh góc vuông) img7 Do đó SH là đường phan giác trong của BSC, nên img8  Trong tam giác vuông SAI, img9  Trong tam giác vuông HIS, img10  Khi đó img11  và img12  Vậy img13 . Cách 2: Sử dụng công thức tính nhanh Nếu khối chóp S.ABC có img14 thì         img15  Áp dụng: Với img16 và img17 ta có         img18  Cách 3:                         https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/48424221_406605370080941_1505375583297601536_n.png?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=8248fef879662a6b4dcdb0b5081385ae&oe=5CA4081B Trên các cạnh SB, SC lần lượt lấy các điểm B’, C’ sao cho img20  Khi đó chóp img21 là khối chóp tam giác đều. Đồng thời img22 nên img23  Gọi H là hình chiếu của S lên mặt phẳng img24 Khi đó dễ dàng chứng minh được các tam giác img25 bằng nhau. Suy ra img26 bằng nhau. Hay H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác img27 Vì tam giác img28 đều nên H cũng là trọng tâm tam giác img29  Ta có img30  img31  Ta có img32   

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.