Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích khối chóp đã cho bằng

A.a322.
B.a3.
C.a326.
D.a33.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Chn C
img1
Cho hình chóp như hình vẽ. Khi đó ta có:
Diện tích đáy BABCD=a2 .
Do hình chóp S. ABCD đều nên SO là đường cao.
Do tam giác SOA vuông tại OSA=a , OA=12AC=a22 SO=a2a22=a22 .
Thể tích khối chóp S. ABCDV=13a2. a22=a326.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối chóp đều. - Khối đa diện và thể tích - Toán Học 12 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.