Cho khối lăng trụ có thể tích là img1 và diện tích mặt đáy là img2, khi đó chiều cao của khối lăng trụ đó là:

A.

img1 

B.

img1        

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: V=B. h Þimg1.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.