Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a, gọi I là trung điểm BC, góc giữa A’I và mặt phẳng (ABC) bằng img1. Thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1Đáp án B Ta có img2  Mặt khác img3 và  img4  Do đó img5 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...