Cho khối lăng trụ đứng img1img2, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và img3. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.         

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 img1 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.