Cho khối lăng trụ đứng img1img2, đáy img3 là tam giác vuông cân tại img4img5. Tính thể tích img6của khối lăng trụ đã cho.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:    Thể tích của khối lăng trụ đứng img1img2.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.