Cho khối tứ diện img1img2,img3,img4. Góc giữa hai đường thẳngimg5img6bằng img7. Cosin góc giữa hai mặt phẳngimg8img9 bằng:

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:img1  Dựng hình chữ nhật img2. Vìimg3 suy ra img4. Khi đó img5 nên img6. Chọn img7, img8, img9, img10, img11. Mặt phẳng img12có một véc tơ pháp tuyến là img13. Mặt phẳng img14 có một véc tơ pháp tuyến img15. Gọi img16 là góc hợp bởi giữa hai mặt phẳngimg17img18 , ta có img19img20img21.  Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...