Cho khối tứ diện img1 có thể tích bằng img2, thể tích của khối đa diện có đỉnh là trung điểm các cạnh của tứ diện img3 bằng img4. Tính tỉ số img5.

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:    Ta có img1. Tương tự: img2, img3, img4. Vậy: img5img6.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.