Cho khối tứ diện img1. Lấy điểm img2 nằm giữa img3img4, điểm img5 nằm giữa img6img7. Bằng hai mặt phẳng img8img9, ta chia khối tứ diện đó thành bốn khối tứ diện nào sau đây?  

A.

img1, img2, img3, img4.

B.

img1, img2, img3, img4.

C.

img1, img2, img3, img4.

D.

img1, img2, img3, img4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Bằng hai mặt phẳng img1img2, ta chia khối tứ diện đó thành bốn khối tứ diện: img3, img4, img5, img6. img7 

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...