Cho khối đa diện đều img1, chỉ số img2 là

A.

Số các cạnh của mỗi mặt.

B.

Số mặt của đa diện.

C.

Số cạnh của đa diện.

D.

Số đỉnh của đa diện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...