Cho khối nón có bán kính đáy img1 và có góc ở đỉnh là img2. Độ dài đường sinh img3 của khối nón bằng:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 img2 vuông tại O nên: img3 img4 

Đáp án đúng là A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.