Cho img1, img2 , img3 là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1img2 A đúng. img3img4 B đúng. img5img6 C sai. img7img8 D đúng.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...