Cho img1, img2 là các số thực thỏa img3. Tìm giá trị img4.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Đặt img1 img2img3img4 img5. Nhận xét: img6 là nghiệm của phương trình img7. Với img8: img9. Vậy img10 không là nghiệm của phương trình img11. Với img12: img13. Vậy img14 không là nghiệm của phương trình img15. Vậy img16 là nghiệm duy nhất của img17. Khi đó, ta có img18img19.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.