Cho img1 là một nguyên hàm của hàm số img2 biết img3 Tính img4

A.

 img1

B.

 img1

C.

img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.