Cho img1 là số thực dương. Biểu thức img2 được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:                 

A.

 img1.        

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 img1.  

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.