Cho img1 là số thực dương. Khai triển nhị thức Niu tơn của biểu thức img2ta có hệ số của một số hạng chứa img3img4. Tìm tất cả các giá trị img5?         

A.

img1, img2.        

B.

img1.

C.

img1, img2.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Có số hạng tổng quát của khai triển là img1 do đó hệ số của mỗi số hạng là img2. Thấy ngay img3 nên img4 suy ra img5,img6.   Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.