Cho img1 là img2 số không âm. Xét bất đẳng thức nào sau đây đúng? img3.        img4. img5.        img6. Các mệnh đề đúng là .

A.

 Chỉ I.        

B.

 Chỉ II, III.        

C.

 Chỉ III.        

D.

 II và III, IV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D A sai với img1. B đúng vì  img2img3 nên img4. C đúng vì img5 và img6, cộng vế theo vế ta được đpcm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.