Cho img1 là các đường thẳng trong không gian. Xét các mệnh đề sau: I) Nếu img2 và img3 thì img4 II) Nếu img5 và img6 thì img7 III) Nếu img8 và img9 thì img10 IV) Nếu img11 và img12 cắt img13 thì img14. Có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A.

 3

B.

 4

C.

2.

D.

 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Tính chất hình học của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...