Cho img1 là một nguyên hàm của hàm số img2. Tìm nguyên hàm của hàm số img3.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Theo đề bài ta có img1, suy ra img2 img3  Suy ra img4.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.