Cho lăng trụ ABC.A’B;C’ có đáy là tam giác đều cạnh a; hình chiếu vuông góc của điểm A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA’ và BC bằng img1 . Tính thể tích của khối lăng trụ.                 

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1Đáp án A

 

Gọi I là trung điểm của BC, IJ img2A’A. Khi đó img3 Ta có: img4 img5  Đặt A’G = h. Ta có: img6 Ta có: img7 img8  img9  Thể tích của khối lăng trụ là : img10 

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.