Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác cân tại A, img1, img2img3. Tính góc giữa đường thẳng A’B và mặt phẳng (A A’C’C)  .

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đặt img1 thì img2 img3Áp dụng định lí hàm số cosin trong img4, ta có: img5  Kẻ img6, khi đó img7 Suy ra góc giữa đường thẳng A’B và mặt phẳng (AA’C’C) là góc img8. Trong tam giác vuông A’BH có img9.  

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...