Cho lăng trụ đứng img1 có đáy img2 là tam giác đều cạnh bằng img3. Cạnh bên img4. Thể tích khối lăng trụ img5 là

A.img1 
B.img1 
C.img1 
D.img1 
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích: img1img2img3. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.