Cho lăng trụ ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình chữ nhật. img1. Hình chiếu vuông góc của điểm A' trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC và BD. Tính khoảng cách từ điểm B' đến mặt phẳng (A'BD) theo a là:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi H là hình chiếu của A' lên mặt phẳng (ABCD). Ta có: img1 img2  Mặt khác, xét hình chữ nhật A'D'DA thì D'A cắt A'D tại trung điểm A'D img3img4  Gọi G là hình chiếu của A lên BD thì img5  img6  Tính img7. Chọn C.

 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.