Cho img1 là số tự nhiên thỏa mãn img2 Khẳng định nào sau đây đúng?

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Áp dụng công thức img1 hai lần ta được img2  Do đó  img3              img4              img5

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...