Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1mol AgNO3 và 0,25 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 19,44 gam kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 9,36 gam kết tủa. Giá trị của m là :         

A.

A: 4,8gam

B.

B: 4,32gam

C.

C: 4,64gam

D.

D: 5,28gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Fe + dung dịch X:

 

img1

0,12                                                    →             0,12

 

Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:

img2 

=> Cu2+ HẾT  

Bảo toàn nhóm NO3-:

 

img4 

 

img5

 

img6 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

img7 img8 

Suy ra:

img9 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...