Cho img1 mà hàm số img2 có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Tất cả các giá trị của tham số img3 để bất phương trình img4 nghiệm đúng với mọi img5 làimg6  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 img2. Xét hàm số img3 trên img4, có img5. img6 img7. Theo bảng biến thiên img8, img9, mà img10 img11 nên ta có bảng biến thiên của img12 trên img13: img14  Từ bảng biến thiên ta có img15  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...